آموزش کسب و کار اینترنتی باران بهفر هستم دانشجوی تجارت الکترونیک در این وبلاگ با موضوعات و مفاهیم آموزش کسب و کار اینترنتی آشنا می شویم. با ارائه راهکارهایی در زمینه های: کارآفرینی، مدیریت فروش، بازاریابی، ایده های کسب درآمد و راه اندازی کسب وکار اینترنتی در خدمت شما خواهم بود. http://topjobs.mihanblog.com http://topjobs.mihanblog.com 2020-08-12T23:10:12+01:00 text/html 2016-05-13T17:26:34+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar اثر تبلیغات در رشد کسب و کار http://topjobs.mihanblog.com/post/116 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">مهمترین ابزارارتباطی در رشد</font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/86" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی"> <b>کسب و کار&nbsp;</b></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">:</font><div><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی"><img src="http://www.seomoz.ir/img/How-to-Write-a-Marketing-Plan.jpg" alt="آموزش کسب و کار اینترنتی" align="bottom" border="0" height="345" hspace="0" vspace="0" width="509"></a></div> text/html 2016-05-13T16:54:40+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar آموزش کسب و کار اینترنتی,گوگل دوباره با پشت سر گذاشتن اپل، با‌ ارزش‌ترین کمپانی دنیا شناخته شد http://topjobs.mihanblog.com/post/115 <h2 style="border: 0px none; margin: 0px 6px 0px 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal; line-height: 33px; color: rgb(59, 59, 59); text-align: justify; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"><font style="font-weight: normal;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">وبلاگ آموزش&nbsp;</font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/114" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی">کسب و کار اینترنتی</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;<span style="font-weight: normal;">: گوگل دوباره با پشت سر گذاشتن اپل، با‌ ارزش‌ترین کمپانی دنیا شناخته شد.</span></font></h2><div><img src="http://appoweb.ir/wp-content/uploads/2014/10/where-does-google-make-its-money.jpg" alt="www.topjobs.mihanblog.com" align="bottom" border="0" height="923" hspace="0" vspace="0" width="496"></div> text/html 2016-04-23T16:16:22+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar  راهکارهای فروش بیشتر در کسب و کار اینترنتی http://topjobs.mihanblog.com/post/114 <h3 style="color: inherit; font-family: BMitra; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><font size="3"><span style="font-weight: normal;">روشهای جذب مشتری برای فروش بیشتر در هر</span>&nbsp;</font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/87" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">کسب و کار اینترنتی</a></h3><div><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://heidicohen.com/wp-content/uploads/Content-Marketing-Cycle-Chart-Heidi-Cohen.jpg" alt=""></a></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><span style="text-align: center;">لینک مقالات در حوزه</span></font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/71" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"><b><font size="3">&nbsp;آموزش&nbsp;کسب و کار&nbsp;اینترنتی</font></b></a><font size="3"><font style="text-align: center;">&nbsp;موفق</font></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"></a><br></font><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b style="color: rgb(220, 51, 12);"><font size="3"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/103" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);">www:topjobs.mihanblog.com</a></font></b></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"></div></div> text/html 2016-04-23T15:39:11+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar شش باور غلط درباره تجارت الکترونیک http://topjobs.mihanblog.com/post/113 <span style="color: rgb(99, 102, 103); font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify;">روزانه هزاران نفر برای&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(99, 102, 103); font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify;">کسب درآمد</strong><span style="color: rgb(99, 102, 103); font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;وارد اینترنت می شوند و متاسفانه بیشتر آن ها به خاطر یکی از 6 تصور اشتباه درباره تجارت الکترونیکی و یا همه آن ها با شکست روبرو می شوند. شما می توانید با مطالعه متن زیر با این باور های غلط که&nbsp;</span><a href="http://www.nasleweb.com/blog/169-book-marketing.html" target="_blank" title="دانلود ریگان کتاب بازاریابی اینترنتی" style="box-sizing: border-box; color: rgb(30, 120, 216); text-decoration: none; transition: color 0.5s linear; font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">کسب و کار اینترنتی</a><span style="color: rgb(99, 102, 103); font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify;">شما را با شکست روبرو می کنند آشنا شوید.</span> <div><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dargi.ir/uploads/posts/1410425020_untitled.png" alt=""></a></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="3"><span style="text-align: center;">لینک مقالات در حوزه</span></font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/71" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"><b><font size="3">&nbsp;آموزش&nbsp;کسب و کار&nbsp;اینترنتی</font></b></a><font size="3"><font style="text-align: center;">&nbsp;موفق</font></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"></a><br></font><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b style="color: rgb(220, 51, 12);"><font size="3"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/103" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);">www:topjobs.mihanblog.com</a></font></b></div></div></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"></div></div> text/html 2016-04-23T15:30:47+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar هفت نکته بازاریابی محتوا برای کسب و کارهای کوچک http://topjobs.mihanblog.com/post/112 <div><span style="color: rgb(99, 102, 103); font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify;">در طول تاریخ همیشه کسب و کارهای کوچک تصمیمات استراتژی‌شان را در مورد&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(30, 120, 216); text-decoration: none; transition: color 0.5s linear; font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بازاریابی محتوا&nbsp;</strong><span style="color: rgb(99, 102, 103); font-family: BMitra; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify;">در مقایسه با بازاریابان شرکت‌های بزرگ، آرام‌تر و پس از بررسی تمام جوانب به طور کامل می‌گرفتند.</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8103312226/MIS_spowpowerplant_blogfa_com_.bmp" alt=""></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><span style="text-align: center;">لینک مقالات در حوزه</span></font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/71" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"><b><font size="3">&nbsp;آموزش&nbsp;کسب و کار&nbsp;اینترنتی</font></b></a><font size="3"><font style="text-align: center;">&nbsp;موفق</font></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"></a><br></font><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b style="color: rgb(220, 51, 12);"><font size="3"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/103" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);">www:topjobs.mihanblog.com</a></font></b></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"></div></div> text/html 2016-04-22T18:56:51+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar تغییرات جالب توجه در زمینه ی کسب و کار ها http://topjobs.mihanblog.com/post/111 <font size="3">تغییرات جالب توجه در زمینه ی</font><font size="2"><b>&nbsp;</b><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/85" target="" title="آموزش کسب و کار"><b>کسب و کار</b></a><b>&nbsp;</b></font><font size="3">ها </font><div><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/99" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی"><img src="http://www.totalpayments.org/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Future-of-Payment-eCommerce-Choices.jpg" alt="" height="521" hspace="0" vspace="0" width="495" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2016-04-22T18:52:51+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar راه اندازی و توسعه کسب و کار اینترنتی http://topjobs.mihanblog.com/post/110 <h3 class="ui--blog-title entry-title clearfix" style="margin: 0px 0px 18px; font-family: Roboto; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important; direction: rtl !important;"><font size="3"><span class="ui--blog-link" style="text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;">ارائه ی راهکار برای راه اندازی و توسعه&nbsp;</span><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/96" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="font-family: tahoma;">کسب و کار اینترنتی</a></font></h3><div><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی"><img src="http://www.cleverbridge.com/corporate/wp-content/uploads/2013/08/140428-personalization.png" alt="" height="750" hspace="0" vspace="0" width="502" align="bottom" border="0"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="3"><span style="text-align: center;">لینک مقالات در حوزه</span></font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/71" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی"><b><font size="3">&nbsp;آموزش&nbsp;کسب و کار&nbsp;اینترنتی</font></b></a><font size="3"><font style="text-align: center;">&nbsp;موفق</font></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"></a><br></font><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b style="color: rgb(220, 51, 12);"><font size="3"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/103" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);">www:topjobs.mihanblog.com</a></font></b></div></div></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"></div></div> text/html 2016-04-22T18:35:20+01:00 topjobs.mihanblog.com baran behfar نه نکته برای موفق شدن کسب و کار اینترنتی شما http://topjobs.mihanblog.com/post/109 <font size="4">نکات مهم &nbsp;&nbsp;برای موفق شدن<b><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/71" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی"> کسب و کار اینترنتی</a>&nbsp;</b>شما:</font><div><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی"><img src="http://www.adweek.com/socialtimes/files/2013/05/ecommerce-growth.png" alt="" height="1124" hspace="0" vspace="0" width="482" align="bottom" border="0"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="3"><span style="text-align: center;">لینک مقالات در حوزه</span></font><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/94" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"><b>&nbsp;آموزش&nbsp;کسب و کار&nbsp;اینترنتی</b></a><font size="3"><font style="text-align: center;">&nbsp;موفق</font></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font style="font-size: 10.6667px;"><a href="http://topjobs.mihanblog.com/" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی|بازاریابی|سئو و بهینه سازی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"></a><br></font><div><a href="http://topjobs.mihanblog.com/post/103" target="" title="آموزش کسب و کار اینترنتی" style="text-decoration: none; color: rgb(220, 51, 12);"><b><font size="3">www:topjobs.mihanblog.com</font></b></a></div></div></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></div></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"></div></div></div></div></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"></div></div></div></div>